Instructie vrijwilligers

 • Tijdig(!) melden om 8:30 uur bij de post “vrijwilligers” op het start/finishterrein (terrein van CSV '28 - Sportlaan 4, Zwolle).
 • Bij aanmelding ontvang je een lunchpakket en een jurymap indien van toepassing.
 • Na aanmelding staat er koffie/thee voor jullie klaar in de kantine.
 • In de kantine krijg je via je eigen rayonhoofd verdere instructies.
 • Gedurende de dag komen we langs met koffie, thee en koekjes.
 • Zorg ervoor dat publiek en langskomende verkeer de deelnemers niet hinderen.
 • Zorg dat je bereikbaar bent op je mobiele telefoon.
 • Draag het oranje hesje zodat je goed herkenbaar bent voor deelnemers en publiek.
 • Jureer recreanten minder streng dan wedstrijdlopers, maar wel consequent.
 • Moedig de deelnemers aan, ze zullen jouw enthousiasme waarderen.
 • Laat na afloop jouw plek weer netjes achter, afval kan je achterlaten in de containers op het start/finish terrein.
 • Het afbreken van de hindernis mag je overlaten aan de organisatie.
 • Na de laatste loper graag afmelden bij de post “vrijwilligers” op het start/finish terrein.
 • Aftekenlijsten, ingenomen polsbandjes en andere spullen van de organisatie weer inleveren.

Enige tijd na de run ontvangen jullie per e-mail een enquête. Met jullie ervaringen en op- en aanmerkingen kunnen we volgend jaar een nog mooiere run neerzetten.