Afstand + categorie

5 kilometer

5 km Individueel

5 km Groep

5 km Koppel / Ouder-kind

8 kilometer

8 km Individueel, zwaar

8 km Koppel, zwaar

8 km Individueel, licht

8 km Groep, licht

Informatie over de 5 kilometer run

De route over 5 km is meer geschikt voor de beginnende survivalrunners en deelnemers die wel eens een mud run hebben gelopen, maar nog geen ervaring hebben met een survivalrun.

Zie hier https://survivalrunbond.nl/wat-is-survivalrun/ voor het verschil tussen een mud run en een survivalrun.

We willen iedereen, ervaren of onervaren de kans bieden om een leuke survivalrun te lopen. Daarom hebben we het parcours voor de 5 km zo ingericht dat het voor elk niveau leuk en uitdagend is. Een (technische) swingover kunnen is dus niet vereist.

De 5 km route kan je zowel individueel, als groep, koppel en als ouder/kind samenlopen.

Informatie over de 8 kilometer run

De route over 8 km kan als individueel zowel als zware en lichte variant gelopen worden. Het verschil zit in de moeilijkheidsgraad van de hindernissen.

Met de zware variant richten we op het niveau van de BSR. Deze variant kan ook als koppel worden gelopen, waarbij men elkaar alleen vanuit de hindernis mag helpen.

Vind je het gezelliger om als groep te lopen? Dan kan je de lichte variant van de 8 km doen.

Voor alle varianten van de 8 km geldt dat je over voldoende ervaring moet beschikken om je bandje te behouden. Een swingover of een stukje apenhang of een uitdagende combi moet voor jou geen probleem zijn!

Reglementen

De Tosec Overcoming Obstacles survivalrun wordt georganiseerd onder de goedkeuring en reglementen van de Survivalbond Nederland (SBN).

De reglementen zijn in te zien en te downloaden middels onderstaande knop.